Vi skal have en balanceret løsning i Bælthavet

Danmarks Naturefredningsforening tager fejl, når de igen igen kræver et trawlforbud i Bælthavet, slår direktør for Danmarks Fiskeriforening, Kenn S...
af Line Dalgaard Jensen
16 jan 2023

Et trawlforbud i Bælthavet er ikke vejen frem. Det har fiskerne og Danmarks Fiskeriforening gentagende gange påpeget.

Derfor var det også med stor glæde, at fiskeriet modtog nyheden om, at den nye regering har sat forbuddet på pause. 

Alligevel bliver de grønne organisationer ved med at slå på tromme for et forbud. Senest Danmarks Naturfredningsforening, som har fået spalteplads i Avisen Danmark og en række aviser under Jysk Fynske Medier. Men heldigvis så har adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer, også fået lejlighed til at tilbagevise sagen. 

Læs indlægget her: 

Vi skal have en balanceret løsning i Bælthavet

af Kenn Skau Fischer, adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening

De fremmeste eksperter i vores havmiljø fra Danmarks Tekniske Universitet siger ganske klart, at trawlforbuddet i Bælthavet ikke kommer til at give flere fisk i havet, da det er nogle helt andre faktorer, der sætter havmiljøet under pres.

Alligevel bliver Danmark Naturfredningsforenings direktør, Lars Midtiby, ved med at påstå, at trawlforbuddet er guds gave til havmiljø og fiskebestande. Senest her på debatsiderne (28. december). Det er bare ikke rigtigt, og det afslører, at DN er mere optagede af at lukke fiskeri og arbejdspladser end at passe på havmiljøet og klimaet.

Virkeligheden er den, at fiskeriet med bundslæbende redskaber i Bælthavet i dag er yderst begrænset, da betydelige dele af Bælthavet allerede er lukket for fiskeri med bundslæbende redskaber.

Derfor er det heller ikke trawlfiskeriets skyld, at havmiljøet er under pres. Og når eksperterne siger, det ikke gavner fiskebestandene at forbyde trawlfiskeriet, så tjener det ikke andet formål end at afvikle fiskeriet, hvis man gennemfører et trawlforbud henover hovedet på fiskerierhvervet, som der var lagt op til. Det er en tåbelig tilgang.

Eksempelvis ligger der helt konkret en virksomhed i Horsens - Wittrup Seafood - der lever af at fange og sælge muslinger fra Bælthavet.

De beskæftiger 40 mand og producerer nogle af de mest klimavenlige fødevarer overhovedet.

Opgørelser fra Danmarks Tekniske Universitet viser, at de fanger deres muslinger i en forsvindende lille del af Bælthavet. Vi snakker langt under en 1 procent af det samlede Bælthav.

Og DTU Aqua kan ikke påvise langtidseffekterne af muslingerfiskeriet på havmiljøet.

Alligevel er Midtiby og DN fast besluttet på, at fiskeriet for enhver pris skal lukkes.

Så selvom man i Horsens producerer fødevarer, der er blandt de mest klimavenlige i verden, og selvom eksperter ikke kan se effekter af fiskeriet på havmiljøet, så vil DN lukke fiskeriet, arbejdspladserne og produktionen af klimavenlige fødevarer.

Det er jo en ren tilståelsessag.

Midtiby forsøger sig med, at han skam gør det for fiskeriets egen skyld. For det giver bedre plads til fiskeriet med andre redskaber. Det er en skindbegrundelse, og det klinger hult. For Midtiby og DN arbejder også for at lukke bundgarnsfiskeriet i de indre farvande, selvom han pludselig roser det til skyerne.

DN har i årevis arbejdet for at lukke fiskeriet efter ål.

Det til trods for, at erhvervsfiskeriet efter ål i saltvand kun tegner sig for 3% af den årlige åledødelighed. Og uden fiskeriet efter ål kommer bundgarnsfiskeriet til at dø hen. Så at Midtiby pludselig er talsmand for den gruppe fiskere, er meget besynderligt, når han samtidig mener, de skal sættes fra bestillingen ligesom trawl- og muslingefiskerne.

I Danmarks Fiskeriforening vil vi gerne rose regeringen for at ændre kurs, og for at arbejde for, at der findes en balanceret løsning.

For da man tilbage i 2021 besluttede trawlforbuddet, skete det uden dialog med fiskerierhvervet, og uden hensyntagen til de fiskere, der i årevis har fisket i Bælthavet.

Det skal være anderledes denne gang. Denne gang skal der findes en løsning i dialog med de mennesker, det her handler om.

Det håber vi meget, at DN også vil være med til. Vi har før vist, at vi kan samarbejde, hvis vi lytter til hinanden og lader fornuftog faglighed være udgangspunktet for samarbejdet frem for følelser og fastlåste positioner.

I dag er store dele af Bælthavet allerede lukket for fiskeri med bundslæbende redskaber. Vi snakker gerne med om en udvidelse af de områder. Men det skal give mening, og der skal være balance i tingene. Samtidig skal vi bruge den viden, der tilvejebringes til at gøre os klogere på, hvad effekterne af forbud mod trawlfiskeri egentlig er sådan, at vi får et bedre grundlag for at beskytte havmiljøet der, hvor det giver mening.

Flere Nyheder