Mindeord: René Dandanell

Den mangeårige redaktør af Fiskeri Tidende René Dandanell er ikke længere iblandt os
26 apr 2019

* 8.august 1967 - † 22. april 2019

Den mangeårige redaktør af Fiskeri Tidende René Dandanell er ikke længere iblandt os, han døde pludseligt 2. påskedag, kun 51 år gammel.

René var sammen med nogle kammerater på en cykeltur og blev her ramt af hjertestop. Alle forsøg med hjertemassage og genoplivning mislykkedes.

René voksede op på Kalundborg egnen og tog afgangseksamen fra Kalundborg Gymnasium og HF i 1986. Han uddannede sig siden som civiløkonom på Handelshøjskole Syd sideløbende med sit erhvervsarbejde og efteruddannede sig på en række kurser inden for kommunikations- og medieområdet, som blev hans professionelle virkefelt.

Det var som aktiv journalistisk medarbejder, først ved landbrugspressen og sidenhen i fiskeriet, at René slog sit navn fast som en seriøs og vidende person. Han arbejdede ud fra den grundholdning, som karakteriserer fagligt velfunderede journalister, at nok skal en nyhed præsenteres som en nyhed og måske også slås stort op, men der skal være hold i de underliggende fakta.

I tiden som redaktør af Fiskeri Tidende varetog René, ud over rollen som skrivende medarbejder, også tilrettelæggelsen af avisen og af den øvrige kommunikationsformidling fra Danmarks Fiskeriforening. Dette omfattede endvidere fiskeriets etablering af hjemmesider og placering på de sociale platforme.

Alle stofområder blev dækket: dansk og EU fiskeripolitik, lokale møder og generalforsamlinger, ugentlige interviews med skiftende fiskefartøjer – og René var fast mand på interviews med nye ministre, en ikke ubetydelig opgave på fiskeriområdet. Han fungerede også gerne som ordstyrer og udspørger ved konferencer og møder i fiskerisektoren.

René var altid i godt humør, åben for en snak og frem for alt nysgerrig, som en nyhedsformidler bør være.

Nysgerrigheden viste sig naturligvis i interessen for stofområdet, men også i høj grad i interessen for landspolitik på alle felter og i interessen for sport.

Han var altid god for en politisk analyse med udgangspunkt i egne liberale holdninger.

På sportens område var René aktiv som fodboldtræner i Fredericia FC, og han var DBU uddannet talentudvikler. Han var stor fan af FC Midtjylland og Tottenham og fulgte alle deres kampe.

I Danmarks Fiskeriforening var René selvudpeget formand for personaleforeningen og bestyrer af gavekassen; i den egenskab stod han for jule- og påskehilsner til alle ansatte, gaver ved runde fødselsdage og jubilæer, og humørfyldte taler, som fulgte gaverne til dørs.

Danmarks fiskere og vi kolleger i Danmarks Fiskeriforening har mistet en god ven og samarbejdspartner, som vi vil savne iblandt os.

Karin, Jonas og Sophie har lidt det største tab, de har mistet en ægtefælle og far.

Vore tanker går til familien i denne svære tid. 

Æret være René Dandanells minde.

 

René Dandanells begravelse finder sted tirsdag. d. 30. april kl. 13.00 i Taulov Kirke.

Flere Nyheder