Ny eLog version 10.2.0 er nu tilgængelig

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
af Claus Kirkegaard
02 apr 2019

Fiskeristyrelsen har 1. april 2019 frigivet eLog version 10.2.0. I henhold til § 4, stk. 2, i logbogsbekendtgørelsen (bek. nr. 1514 af 5. december 2017) har føreren af et fartøj pligt til at anvende den til enhver tid nyeste opdatering af en logbog i elektronisk format. Fiskeristyrelsen skal hermed meddele, at eLog version 10.2.0 skal installeres hurtigst muligt og senest den 30. april 2019.

De primære ændringer i version 10.2.0 er følgende
Genindsendelse af landingserklæringer:
Det er nu muligt, at gensende landingserklæringer, hvor der ikke er modtaget en kvittering fra Fiskeristyrelsen.

I skal være opmærksomme på, at det kun er muligt at sende én landingserklæring ad gangen.
I skal have modtaget kvittering for en allerede indsendt landingserklæring, før den næste landingserklæring forsøges sendt/gensendt.

Valg af satellit
For at minimere og undgå problemer med satellittransmissionen, vælges under indstillinger "Send altid til EMEA" (den nye Inmarsat satellit for Europa, Mellemøsten og Afrika).

Øvrige ændringer
Tilføjet kombination af farvand 3D26 og øko. zone LVA.
Tilføjet muslingeproduktionsområde M216 – Agger Tange.

Derudover er alle lister som sædvanligt i forbindelse med en ny eLog version blevet opdateret.

eLog 10.2.0 klient kan hentes her:
https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/ElogSupport/ApplicationInstallationServlet?version=10.2.0

eLog 10.2.0 dummy kan hentes her:
https://fiskeriservice.fiskeristyrelsen.dk/ElogSupport/ApplicationInstallationServlet?version=10.2.0-dummy

Specifik beskrivelse og vejledning hertil, kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Hvis du oplever problemer med installationen af eLog version 10.2.0 kan Fiskeristyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) kontaktes på telefon: (+45) 72 18 56 09.

Læs mere om:

Flere Nyheder