Hvad sker der i Østersøen?

Tvivl om vilkår og betingelser for fiskeriet i Østersøen 2020. Fiskeristyrelsen har indkaldt til møde d. 5. december
af Line Dalgaard Jensen
02 dec 2019

Vi er nu i december, og inden længe, så skriver vi 2020. Og her venter en barsk situation for Østersøen. I den østlige Østersø må torsk udelukkende fanges som bifangst, mens kvoterne i den vestlige Østersø er reduceret med 60 procent. Der er lukkeperiode og -områder. Ja, det er med at holde tunge lige i munden, for hvordan skal det i praksis foregå?

- Vi har brug for klar besked om, hvad vi må fange i 2020, og hvordan det skal håndteres. Lige nu er det meget uklart, siger Kim Kær Hansen, formand for Klintholm Fiskeriforening og Kreds Øst, der efterspørger et klart regelgrundlag.

Normalvis plejer fiskerne at vide, hvor meget de må fange og på hvilke vilkår. Men i 2020 er der mange særregler, og det er dem, som der er brug for at få forklaret.

For eksempel må man ikke fiske målrettet efter torsk, altså kun bifangst, men hvordan skal det så helt konkret håndteres, hvis fiskerne fanger en utilsigtet stor bifangst? I perioder kan der nemlig være mange torsk. Og hvad med lukkeperioder – hvem er egentlig undtaget og hvad må de?

Forhåbentlig bliver de klogere herpå og meget mere d. 5. december. Fiskeristyrelsen har på initiativ fra Kim Kær Hansen og Danmarks Fiskeriforening inviteret til et møde i København om regelgrundlaget for Østersøen 2020. Efterfølgende vil der komme mere information på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Flere Nyheder