Ny undersøgelse skal klarlægge forekomsten af tabte fiskeredskaber

En undersøgelse skal i 2020 kortlægge hvor forekomsten af spøgelsesgarn og tabte fiskeredskaber er størst.
af Helle Kristensen
12 dec 2019

Ifølge Mogens Jensen er spøgelses og fiskeredskaber et stort problem i de danske farvande og derfor skal der nu iværksættes en undersøgelse for at klarlægge, hvor i landet problemet er størst.
Mogens Jensen udtaler til DR:
- Det er et alvorligt problem med de her spøgelsesgarn og -redskaber. Både for vores natur og bioversitet, og så er det farligt for vores fritidsdykkere, siger Mogens Jensen.

Undersøgelsen vil primært fokusere på områder hvor man en formodning om at der findes et større antal af tabte fiskeredskaber.

Indberetningspligten skal også gælde fritidsfiskere
Imens undersøgelsen pågår vil Mogens Jensen iværksætte tiltag, der skal gøre det nemmere for fiskerne at indberette når de taber fiskeredskaber. Ligeledes vil han supplere med informationskampagner der skal sikre at fiskerne ved hvordan de kommer af med det affald de samler op fra havene.
På nuværende tidspunkt er det kun erhvervsfiskere der har pligt til at indberette tabte fiskeredskaber, men også denne regel vil Mogens Jensen have ændret, så  pligten om at indberettet tabte fiskeredskaber, fremadrettet også kommer til at omfatte fritidsfiskere.
Sidste år blev indberettet 18 tabte fiskeredskaber i Danmark.
Ministeren mener også at man med fordel kan skelne mod Norge, hvor de har haft stor succes med at indføre et system, hvor det er let for fiskerne at indberette tabte redskaber, så myndighederne efterfølgende kan finde dem og fiske dem op.

I Norge har man på et år fået 200 indberetninger fra erhvervsfiskere og 700 indberetninger fra fritidsfiskere.

Fiskeriminister Mogens Jensen ønsker at udvide indberetningspligten, så også fritidsfiskere fremadrettet har pligt til at indberette tabt grej.

Hvor meget fiskegrej bliver tabt?

27 procent af det plastikaffald, der bliver fundet i EU-farvand, kommer fra mistet fiskegrej.
Det svarer til 11.000 ton årligt.

DTU Aqua skal det næste år undersøge, hvor meget og hvor det er i de danske farvande.

DTU Aqua har tidligere sagt, at de forventer de største problemer i Jammerbugten, Langelandsbæltet og området Sydvest for Bornholm.

Kilde: DR, EU og DTU Aqua

Flere Nyheder