Forhøjelse af MAF-rationer

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
04 jul 2019

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk og tunge i alle farvande eksklusiv torsk i underområde 25-32 i Østersøen.

 

Torsk i Nordsøen
Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 3.795 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 7.561 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 11.845 kg

Torsk i Skagerrak
Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 2.760 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 5.520 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 8.280 kg

 

Torsk i Kattegat
Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 520 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.380 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.725 kg

 

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne
Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 1.035 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 3.105 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 5.175 kg

 

Tunge i Nordsøen
Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 250 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 545 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 820 kg


Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter 645 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 1.290 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover 1.930 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 4. juli 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder