Formand for Danmarks Fiskeriforening modtager ridderkorset

Svend-Erik Andersen fik mandag overrakt ridderkorset af Dannebrogsordenen

Formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, er blevet benådet med ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Han fik overrakt ridderkorset til et møde i Udenrigsministeriet.  I en kort tale i den anledning roste fiskeridirektør Ole Toft formanden for sin indsats for fiskeriet og sagde bl.a.:

– Svend-Erik, du er en hædersmand. Du fortjener det, om nogen.

Svend-Erik Andersen var formand i Strandby Fiskeriforening frem til 2009, hvor han blev valgt til formand for Danmarks Fiskeriforening.  

Han er født 28. juli 1962 i Østerby på Læsø. Her er han opvokset i en familie af fiskere, og selv har han i dag fartøjet FN 462 Jeanne, som hører hjemme i Strandby.

Et stort tillykke med tildelingen af ridderkorset!