Tyske fiskere på linje med de danske omkring Østersø-torsken

EU-Kommissionen overreagerer ved at hasteindføre et totalt stop for fiskeri efter Østersø-torsk, mener tyske fiskere
af Claus Kirkegaard
30 jul 2019

Deutscher Fischerei-Verband (Det Tyske Fiskeri-Forbund) mener, lige som Danmarks Fiskeriforening, at EU-Kommissionens beslutning om at lukke for torskefiskeriet i områderne 24, 25 og 26 er en overreaktion, som slet ikke står mål med, hvad man får ud af en lukning. 

Desuden er tyskerne forundrede over, at spørgsmålet om lukning ikke har været sendt i høring hos de berørte parter, og de mener ikke, at udmeldingen fra Kommissionen flugter med den biologiske rådgivning, som ICES offentliggjorde i maj måned.

I slutningen af ​​maj anbefalede Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) en nulfangst for 2020 i betragtning af den dårlige tilstand af den østlige Østersø- torsk. Den videnskabelige anbefaling angiver, at den umiddelbare lukning af alt fiskeri efter den østlige torsk  i andet halvår af 2019 og i 2020 forventes at øge biomassen i gydebestanden med ikke mere end 4%. Dette skyldes, at den naturlige dødelighed i øjeblikket er 3 til 4 gange højere end påvirkningen fra fiskeriet. Dette betyder igen, at torskebestandens dårlige kondition ikke skyldes overfiskeri men miljøpåvirkninger, lyder det således i en pressemeddelelse fra Deutscher Fischerei-Verband.

- De vigtigste faktorer for den østlige Østersø-torsks dårlige tilstand er dårlige iltforhold, den ændrede sammensætning af tilgængelig føde samt den ukontrollerede vækst i sælbestanden i den østlige Østersø. Dette forklarer også, hvorfor den østlige Østersø-torsk ikke har fået det bedre de senere år på trods af en kontinuerlig reduktion af fiskeriindsatsen, skriver Deutscher Fischerei-Verband videre.

Desuden har de tyske fiskere - nøjagtig som deres danske kollegaer - langt fra fanget den tildelte kvote de senere år. Sidste år landede tyske fiskere 356 tons østlig Østersø-torsk, eller 26 procent af deres TAC.

Desperate foranstaltninger

For kun et år siden havde Europa-Kommissionen foreslået en 45% højere fangst end den, der blev anbefalet af ICES for den østlige Østersø-torsk. Den samme institution foretager nu en radikal uvending og forbyder øjeblikkeligt fiskeriet efter torsk i den østlige Østersø.

- Tyske kystfiskere mener, at der er behov for rimelige beslutninger på et videnskabeligt grundlag, og at der ikke er behov for desperate foranstaltninger for at kompensere for tidligere fejltagelser.

Flere Nyheder