Kvoten for brisling på retur

EU-Kommissionen forslår at sætte TAC efter ICES-rådgivning og ender på 112.102 tons
27 maj 2019

Først anbefalede ICES en katastrofal lav kvote for brisling i 2019, på trods af at bestanden har det godt og er på et historisk højt niveau. Og desværre ser det nu ud til, at EU følger den til punkt og prikke.  

Kommissionen foreslår, at TAC’en skal sættes efter ICES-rådgivning på 138.726 tons. Herfra trækkes den mængde, som er afsat af EU og Norge til Skagerrak og Kattegat. Det giver en EU TAC på 112.102 t. Da EU har lovet 10.000 t. til Norge og 1.000 t. til Færøerne, ender den danske kvote for Nordsøen på 91.347 t.

Kvotesæsonen for brisling begynder d. 1. juli 2019.  

At EU ønsker at følge rådgivning vil få store konsekvenser for dansk fiskeri. Tidligere har fiskere og fiskeindustrien påpeget, at de står til at tabe indtægter for op mod 200 mio. kr., og fabrikkerne mister råvarer, som eller ville have givet eksportindtægter til Danmark.  

Samtidig er både Danmarks Fiskeriforening og DPPO forundret over, at rådgivningen er så lav. Bestanden har det godt. Der er ingen sammenhæng mellem ICESs positive bestandsudvikling, og så den kvote, som de anbefaler. Bestanden befinder sig langt over de kritiske referencepunkter, som biologerne arbejder med i deres modeller.

Flere Nyheder