Ændring af vilkårene for fiskeri af brisling og sperling

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6
04 okt 2019

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse om ændring af vilkårene for fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen samt ændring vilkårene for fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.

 

Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen

Med virkning fra 4. oktober, må fartøjer, der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat

Med virkning fra 4. oktober, må fartøjer der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, i henhold til vilkårene på licensliste nr. 9900 ” Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, maksimalt have 30 pct. bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. oktober 2019 og gælder, hvis intet andet meddeles, til og med 31. december 2019.

Læs mere om:

Flere Nyheder