Udsatte ål vokser hurtigt og har en høj overlevelse

Karrebæk Fjord er et ideelt opvækstområde for ål, viser undersøgelse fra DTU Aqua
af Claus Kirkegaard
25 okt 2019

Foto: Mads Christoffersen, DTU Aqua

Tilbage i 2011 og 2012 udsatte DTU Aqua omkring 75.000 små ål i Karrebæk Fjord og Susåen blandt andet for at se, hvilken rolle kystnære levesteder spiller som opvækstområde, samt for at se om man kan forbedre genopretningen af ålebestanden gennem udsætning.

De udsatte ål var alle mærket med et coded wire-mærke, så ålene kan genkendes, hvis de bliver fanget. Og ved at tage prøver af fiskernes fangster i Karrebæk Fjord har DTU Aqua fulgt ålenes vækst og overlevelse fra 2013 til 2018. 

Resultaterne viser, at de udsatte ål vokser hurtigt sammenlignet med, hvad man har set i andre undersøgelser – i gennemsnit 10,3 cm om året, hvilket er mere end dobbelt så meget som lignende resultater fra f. eks Roskilde Fjord. Resultaterne viser også, at ålene har en god overlevelse, og at de ser ud til at blive i Karrebæk Fjord, skriver www.fiskepleje.dk.

Alt i alt viser undersøgelsen, at en fjord som Karrebæk Fjord, som er lavvandet, rig på føde og opnår en høj sommertemperatur, er et optimalt opvækstområde for ål.

DTU Aqua konkluderer ud fra undersøgelsen, at udsætning af ål i Karrebæk Fjord resulterer i en øget bestand af gulål i selve fjorden, og at de udsatte ål forbliver i fjorden. Den forøgede bestand af gulål i fjorden betyder, at der med tiden vil trække flere blankål mod gydeområderne i Sargassohavet, hvilket er formålet med at udsætte ål. 

Læs mere om:

Flere Nyheder