Opfiskning af MAF-rationsfiskeri af torsk i Vestlige Østersø

Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i vestlige Østersø ICES underområde 22-24
21 dec 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til MAF-rationsfiskeri afsatte mængde af torsk i vestlige Østersø ICES underområde 22-24:

Idet den afsatte mængde af torsk til MAF-rationsfiskeri er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af torsk i vestlige Østersø ICES-underområde 22-24 på MAF-vilkår med virkning fra og med onsdag den 23. december 2020. 

Forbud mod at medbringe og lande torsk fra vestlige Østersø ICES-underområde 22-24 fisket på MAF-vilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 24. december 2020. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. december 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder