Regler om vilkår for fiskeri i Østersøen, underområde 22–32

Bilag 6 meddelelse om regler om vilkår for fiskeri i Østersøen, underområde 22–32
21 dec 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6 meddelelse om regler om vilkår for fiskeri i Østersøen, underområde 22–32:

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6, samt Rådets Forordning nr. 1579 af 29. oktober 2020. 

Meddelslen træder i kraft den 1. januar 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles. 

Med virkning fra 1. januar 2021 gælder følgende vilkår for fiskeri i ICES-underområde 22-32 i Østersøen. 

 

1. ICES underområde 22-23 

I lukkeperioden februar og marts er alt fiskeri forbudt. 

 • Undtaget herfra er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter. 

Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk. 

 

2. ICES underområde 24 

Direkte fiskeri efter torsk er forbudt i ICES-underområde 24. 

 • Undtaget fra forbuddet er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter og indenfor 6 sømil af basislinjen. 
 • Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk. 
 • Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter og indenfor 6 sømil af basislinjen, må ikke på samme fangstrejse udøve fiskeri på over 20 meter og uden for 6 sømil af basislinjen. 

Det er forbudt fartøjer, der udøver fiskeri i ICES-underområde 24, på samme fangstrejse at udøve fiskeri i andre ICES-underområder. 

Det er forbudt fartøjer, der udøver fiskeri i ICES-underområde 24, på samme fangstrejse at udøve fiskeri både med slæbende redskaber og passive redskaber. 

Enhver fangstrejse i ICES-underområde 24 skal påbegyndes med tom last. 

For øvrige fartøjer og redskabstyper er det alene tilladt at udøve fiskeri hvor torsk indgår som bifangst i henhold til følgende vilkår: 

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing. 

  Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder.

  Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke. 

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på minimum 105 mm helmaske (Bacoma), ved fiskeri med 115 mm helmaske (T90), eller ved fiskeri med 120 mm helmaske (T90) og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på minimum 110 mm helmaske samt ved fiskeri med liner og kroge, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 40 pct. pr. landing. 

  Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 49 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder.

  Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke. 

 • Fartøjer indplaceret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF) vil ved overtrædelse af ovennævnte vilkår om ikke at udøve fiskeri i 15 dage få inddraget fartøjets fiskeritilladelse i en periode på 30 dage. 

I lukkeperioden fra 15. maj til og med 15. august er alt fiskeri forbudt. 

 • Undtaget fra forbuddet er fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter og inden for 6 sømil af basislinjen. 
 • Undtaget fra forbuddet er fiskeri på vanddybder under 40 meter og inden for 6 sømil af basislinjen, efter pelagiske bestande til direkte konsum, hvor der anvendes redskaber med en maskestørrelse på højst 45 mm, og hvis landinger sorteres. 
 • Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk. For fartøjer der anvender E-log, skal denne melding afgives via E-log.
   

3. Fiskeri i ICES-underområde 25-32 

Et direkte fiskeri efter torsk er forbudt i ICES-underområde 25-32. 

Uanset redskabstype er det alene tilladt at udøve fiskeri, hvor torsk indgår som bifangst i henhold til følgende vilkår: 

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm. helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing.

  Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder. 

  Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke. 

 • Ved fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på minimum 105 mm. helmaske (Bacoma), ved fiskeri med 115 mm helmaske (T90), eller ved fiskeri med 120 mm. helmaske (T90) og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på minimum 110 mm. helmaske samt ved fiskeri med liner og kroge, må fartøjer maksimalt have en bifangst af torsk på 20 pct. pr. landing. 

  Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 40 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder.

  Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke. 

 • Fartøjer indplaceret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF) vil ved overtrædelse af ovennævnte vilkår om ikke at udøve fiskeri i 15 dage, få inddraget fartøjets fiskeritilladelse i en periode på 30 dage.

 

4. Fiskeri i ICES underområde 25 og 26 

I lukkeperioden maj, juni, juli og august er alt fiskeri forbudt.

 • Undtaget fra forbuddet er fiskeri med fartøjer med en længde overalt på under 12 meter, der fisker med passive redskaber på dybder under 20 meter, der må have bifangst af torsk, jf. bifangstbestemmelserne for ICES-underområde 25-32. 
 • Undtaget fra forbuddet er fiskeri i ICES-underområde 25 hvor vanddybden er under 50 meter, efter pelagiske bestande til direkte konsum, hvor der anvendes redskaber med en maskestørrelse på højst 45 mm, og hvis landinger sorteres. 
 • Når der fiskes i henhold til undtagelserne, skal alle fartøjer uanset længde føre logbog, og fartøjsføreren skal inden afsejling fra havn afgive en melding herom til Fiskeristyrelsen. Meldingen afgives via Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk. For fartøjer der anvender E-log, skal denne melding afgives via E-log. 

Læs mere om:

Flere Nyheder