Ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6-meddelelse angående vilkår for tobisfiskeriet i Nordsøen og Skagerrak, område 1r, 2r, 3r og 4
af Claus Kirkegaard
02 jul 2020

Fiskeristyresen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse angående tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak:

Med virkning fra og med 3. juli 2020 kan fartøjsejere, hvis fartøj er i besiddelse af licensliste nr. 1138 (IOK-årsmængder af tobis) efter ansøgning få tilladelse til på fangstrejser efter tobis, at medbringe redskaber med en maskestørrelse på 16 mm og derover til fangst af brisling.

På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber til fangst af både tobis og brisling, må der kun udøves fiskeri med ét af de to redskaber, således, at der på hele fangstrejsen kun udøves fiskeri enten efter tobis eller efter brisling.

Tilladelsen til at medbringe redskaber med en maskestørrelse på mindre end 16 mm til fangst af tobis og redskaber med en maskestørrelse på 16 mm. og derover til fangst af brisling bortfalder den 31. juli 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 2. juli 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder