Generalforsamling: En lidt anderledes én af slagsen

Danmarks Fiskeriforening har afholdt den årlige generalforsamling. For første gang blev den afholdt digitalt pga corona
af Claus Kirkegaard
29 maj 2020

Danmarks Fiskeriforening PO afholdt i dag en noget anderledes generalforsamling. På grund af corona-krisen blev den afholdt digitalt.

Det skulle naturligvis ikke forhindre formanden, Svend-Erik Andersen fra at aflægge beretning for det forgangne år.

Her kom formanden blandt andet ind på torskefiskeriet i Nordsøen og Skagerrak. Erhvervet har over de seneste 20 år gjort en stor indsats for at gøre fiskeriet mere og mere bæredygtigt. Det har ført til, at fiskeridødeligheden for mange bestande er på et historisk lavt niveau. Fiskeflåden er reduceret væsentligt, ikke bare i Danmark, men også i de lande, som Danmark deler fiskebestande med.

- Alligevel ser vi i disse år en rigtig trist udvikling for fx torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak.  Det er ikke kun et problem i forhold til torskekvoten - det begrænser også mulighederne for at udnytte andre arter, hvor torsk er en bifangst, lød det fra Svend-Erik Andersen på dagens generalforsamling.

Han frygter den kommende ICES-rådgivning for fiskerimulighederne i 2021 i Nordsøen og Skagerrak, som han ikke forventer bliver positiv læsning.

Østersøen og fremtiden

Formanden kom i sin mundtlige beretning også ind på Østersøen og fremtiden.

Der er ingen tvivl om, at torskebestanden i den østlige Østersø har det dårligt. Det er dog ikke fiskeriet, der er årsag til bestandens dårlige kondition. Det er primært på grund af sæler, dårligt fødegrundlag og iltsvind. I sommeren 2020 blev der fra EU-Kommissionens side indført et stop for fiskeri efter øst-torsk. Og ICES har netop offentliggjort, at rådgivningen for næste år også bliver en 0-rådgivning for torsk i den østlige Østersø.

- På den triste baggrund har vores minister sat gang i et arbejde om fremtidens fiskeri i Østersøen. Det er et godt initiativ, for der er brug for dette arbejde. Danmark har brug for et effektivt rentabelt og bæredygtigt fiskeri i Østersøen. Fiskeriet i Østersøen er en del af vores historie og kultur, sagde Svend-Erik Andersen.

Kamera på danske fiskefartøjer i Kattegat

Det er naturligvis svært at komme igennem en beretning for dansk fiskeri uden at komme ind på kameraovervågning i Kattegat, hvor de første 15 fartøjer nu har fået besked om, at de skal deltage i projektet.

- Der er desværre et område, hvor vi i dansk fiskeri slet ikke er på bølgelængde med fiskeriministeren og Folketinget. Kameraovervågning af dansk jomfruhummerfiskeri i Kattegat. Det er til gengæld et emne, som samler dansk fiskeri, hvilket vi så tydeligt med stormødet i Aalborg den 31. januar 2020, hvor 300 fiskere var samlet i protest mod projektet. 40 fartøjer kom sejlende til byen for at deltage i protesten, lød det fra Svend-Erik Andersen.

Han finder det også forkasteligt, at ministeriet hverken har analyseret de erhvervsøkonomiske konsekvenser eller haft et forudgående arbejde sammen med erhvervet for at udrede de juridiske og tekniske forhold.

- Man vil gerne skyde gråspurve med kanoner og gøre fiskerisektoren til et laboratorium for overvågningssamfundet i den fagre nye verden, som venter os alle. Jeg siger ikke, at vi ville have tilsluttet os projektet, hvis forløbet havde været anderledes, men det har været et helt uacceptabelt forløb, hvor ministeriet har snigløbet sit eget erhverv. Det er ikke rimeligt at indføre et yderligere kontrollag, fordi man har skruet fiskeripolitikken forkert sammen, fortalte Svend-Erik Andersen, som også kom med en opfordring til ministeren om at begynde forfra.

- Kære minister, dette projekt er en ommer! Lad os viske tavlen ren og starte forfra igen. Også i lyset af corona-situationen er der ingen grund til at smadre dansk fiskeri i Kattegat og de få fiskerihavne, som er tilbage der. Lad os se, hvad der sker med kameraovervågning i forbindelse med arbejdet med revisionen af EU’s fiskerikontrol. Og lad os lave et ordentligt nationalt arbejde, hvor alle aspekter af kameraovervågning bliver analyseret.

Formanden fortsætter

Formandens mandat udløb i 2020, hvilket vil sige, at han var på valg ved årets generalforsamling.

Skagen Fiskeriforening havde indstillet Svend-Erik Andersen til en ny 3-årig periode på posten. Og da der ikke var andre indstillede kandidater, betyder det, at Svend-Erik Andersen fortsætter som formand for Danmarks Fiskeriforening de næste tre år.

 

Formand Svend-Erik Andersen afholdt mundtlig beretning digitalt
Omstændighederne gjorde, at Danmarks Fiskeriforening måtte afholde digital generalforsamling
Lokalforeningerne var med via skærmen hjemmefra

Læs mere om:

Flere Nyheder