Blåmuslinger: Den 1. marts 2020 åbnes den nye sæson for fiskeri i Bælthavet og vestlige Østersø

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende faglige nyhed omkring blåmuslingefiskeriet i Østersøen
af Claus Kirkegaard
04 mar 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende faglige nyhed omkring blåmuslingefiskeriet i Østersøen:

De 6 fartøjer, der fisker i Bælthavet og vestlige Østersø, får nye tilladelser til fiskeri i områder langs Jyllands østkyst.

I modsætning til tidligere sæsoner, vil der i denne sæson ikke blive åbnet for fiskeri af blåmuslinger i Natura2000-områder langs Jyllands østkyst, da muslingebestandene i Natura 2000 områderne i Lillebælt og Horsens fjord ikke kan bære et fiskeri i 2020.

De 6 fartøjer, der udøver fiskeri efter blåmuslinger i Bælthavet og vestlige Østersø, er alle udstyret med det såkaldte ”BlackBox”-system. Et system der opsamler og sender fiskeridata til Fiskeristyrelsen, som kan følge den udøvede fiskeriaktivitet. Fiskeriet moniteres derfor meget tæt.

Læs mere om:

Flere Nyheder