Autonome toldvilkår skaber ulige konkurrencevilkår for EU’s fiskere

Mængden af fisk der importeres til EU under særligt favorable vilkår truer de europæiske fiskere
af Helle Kristensen
02 nov 2020

I mange år har EU arbejdet ihærdigt på at sikre et mere bæredygtigt fiskeri. Og netop derfor er det også problematisk, at EU sideløbende tillader, at større og større mængder fisk importeres til EU- lande fra lande uden for unionen under særligt favorable vilkår.

For fisken der importeres til EU, skal ikke leve op til gældende krav om bæredygtig forvaltning, produktionsmetode eller arbejdsvilkår. Det tillades sågar, at lande der praktiserer illegalt, urapporteret fiskeri (IUU) kan eksportere varer til EU, under særligt favorable vilkår. Disse favorable vilkår er også kendt som de autonome toldkontingenter.

Autonome toldkontingenter er indført for at sikre adgang til råvarer, når produktionen i EU ikke i tilstrækkelig grad opfylder EU-industriens behov. I praksis betyder reglerne om autonome toldkontingenter, at de varer, der er omfattet af ordningen, kan importeres til en meget lav told – eller slet ikke bliver pålagt told.

I skrivende stund importeres 750.000 tons fisk årligt til EU under denne ordning. Og den tendens ser ikke ud til at stoppe, trods EU's store fokus på et mere bæredygtigt fiskeri. Der er derimod udsigt til, at større mængder fisk vil kunne importeres til EU via denne ordning i de kommende år. Fra 2021-2023 vil 810.000 tons fisk årligt kunne importeres til EU via de autonome toldkontingenter.

Tilbage i 1992 var kun 6 arter på listen over fisk der kunne importeres til EU via denne ordning og den tilladte mængde fisk var 43.000 tons årligt. Mængden og arterne er siden da vokset betydeligt. Listen tæller nu 20 arter, mens mængderne er mangedoblet.

 

Bekymrende udvikling

Stigningen i mængden af fisk der kan importeres til EU under autonome toldvilkår, er en bekymrende udvikling for de europæiske fiskere, mener både den europæiske sammenslutning af fiskeriforeninger, Europêche og den europæiske sammenslutning af producentorganisationer, EAPO. 

Begge organisationer påpeger, at den store mængde fisk, der importeres til EU, skaber ulige konkurrencevilkår for de europæiske fiskere, og sætter den europæiske fiskeindustri under pres.

Europêche og EAPO har derfor anmodet ministerrådet om at reducere mængden af importeret toldfri fisk. De mener, at EU bør arbejde for at skabe ærlige og fair konkurrencevilkår mellem varer produceret i EU og varer fra tredjelande. Ikke kun på papiret, men også i praksis.

 

Bør prioritere det europæiske fiskeri

Danmarks Fiskeriforening deler de synspunkter, som er fremført af de europæiske organisationer.
Adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer nikker genkendende til det billede, som tegnes af de to organisationer og udtaler:- Jeg anerkender, at der er behov for import af fiskevarer fra 3. lande. EU's fiskere kan desværre ikke selv kan forsyne markedet med råvarer, og derfor er der et behov for at få tilført fisk og fiskevarer. Men det er frustrerende, at hvor EU’s fiskere kæmper med umulige kontrolregler og restriktive forvaltningsplaner, så skal de konkurrere med importvarer, hvor du ikke kan være sikker på, at de lever op til EU standarder for fiskerikontrol og krav til miljmæssig og social bæredygtighed. Det kan også være en årsag til, at de importerede varer er konkurrencedygtige.

Et set med dansk fiskeris øjne særlig uheldig udvikling er toldkontingentet for fladfisk. Her var der fra Kommissionens side forslag om et toldkontingent på 10.000 tons – men under forhandlingerne i ministerrådet er det ”pludseligt” vokset til 17.500 tons – uden konsultation af fiskeriet. Det er ikke acceptabelt, hvilket både dansk og hollandsk fiskeri har tilkendegivet. Det er en unødvendig forøgelse af udbuddet, som er til skade for EU’s fiskerierhverv, da det vil presse priserne, siger Kenn Skau Fischer og understreger yderligere: 

- Hvis nogen måtte være i tvivl, slås erhvervet lige nu med både COVID-19 og et Brexit, som også kan risikere at ramme branchen hårdt. Så vi har ikke brug for yderligere trusler udefra. Vi forstår behovet for forsyninger fra andre lande, men forordningen må ikke forringe de europæiske fiskeres konkurrenceevne og import af fisk vil alt andet lige kunne presse prisniveauet. Det europæiske fiskeri bør prioriteres, slutter Kenn Skau Fischer.

Flere Nyheder