Replik fra Fiskeristyrelsen til artikel om Østersø kompensation

Replik til artikel bragt i Fiskeritidende den 13 november 2020 vedrørende kompensationsordningen for torske- og sildefiskere i Østersøen 2020
27 nov 2020

Fiskeristyrelsen ønsker at knytte følgende præcisering til artiklen bragt i Fiskeritidende den 13. november 2020 om kompensationsordningen for Østersøen 2020.

Regeringen og et bredt flertal af folketingets partier afsatte den 20 februar 2020 10 mio. kroner til en kompensationsordning for torske- og sildefiskere i Østersøen.

Kompensationsordningens formål er at kompensere de torske- og sildefiskere, som er særligt berørte af kvotereduktionerne for torsk i østlig Østersø og torsk og sild i vestlig Østersø i 2020, med henblik på at fastholde disse i fiskeriet.

Kompensationsordningen er målrettet fiskere, der har en væsentlig del af deres indtjening fra Østersøen. Derfor er det et krav, at fiskerne har landet minimum 30 procent af deres samlede landinger i referenceperioden 2017-2019 i Østersøen.

Baggrunden for 30 procents-kriteriet er at målrette de afsatte midler til de torske- og sildefiskere, der har en væsentlig del af deres indtjening i Østersøen og dermed er hårdest ramt af kvotereduktionerne i 2020. Formålet har således været at støtte de fiskere, der vurderes at være hårdest ramt og ikke at fordele de afsatte midler blandt alle fiskere.

Kompensationsordningen har en minimumsgrænse for udbetalt kompensation på 15.000. kr. Baggrunden for minimumsgrænsen er, at begrænse omkostningerne til sagsbehandling, så flest mulige af midlerne går til støtte til fiskerne og den politiske målsætning om at fastholde folk i fiskeriet.

Fiskeristyrelsen kan tilføje, at beregningsgrundlaget i den nye ordning tager udgangspunkt i licenser og dermed de potentielle fiskerettigheder – og ikke som i tidligere år et gennemsnit af faktiske landinger i en referenceperiode. Dermed er mulighederne for at støtte de særlige berørte fiskere blevet større, og der er som følge heraf samlet set ansøgt om et beløb, der overstiger den afsatte økonomiske ramme.

Kompensationsmidlerne er blevet fordelt forholdsmæssigt blandt de ansøgere, som lever op til ordningens betingelser. Den økonomiske ramme rækker til i gennemsnit at udbetale disse ansøgere 48,5 procent af, hvad der maksimalt er mulighed for at opnå efter ordningens betingelser. Nogle ansøgere rammer dog loftet på 223.317 kroner i de minimis-kompensation.

Læs artiklen om kompensation i Østersøen her

Flere Nyheder