Så kan der fiskes fladfisk i tysk del af Østersøen

Så kom aftalen mellem Danmark og Tyskland på plads, hvilket betyder, at danske fiskere kan fiske fladfisk i den tyske del af Østersøen
af Claus Kirkegaard
30 nov 2020

Fiskeristyrelsen har netop udstedt tilladelse til, at 42 dansk indregistrerede fiskefartøjer kan udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk i tysk farvand i Østersøen.

Der er indgået aftale med Tyskland om adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen i ICES område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje.

De udstedte licenser vil være gældende fra 27. november 2020 og 12 måneder frem, medmindre der er ansøgt for en kortere periode. Det er ikke nødvendigt, at afmelde licensen, for at fiske udenfor Østersøen i perioden. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at såfremt licensen afmeldes, kan der ikke udstedes en ny, medmindre der næste år åbnes op for en ny ansøgningsrunde.

Læs den fulde tekst i Bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk

Der er udstedt licenser til følgende fartøjssegmenter:
1.Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter og med en motorkraft på 221 kW eller derunder – 16 fartøjer
2.Fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft på 221 kW eller derunder – 25 fartøjer
3.Fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft over 221 kW, der ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fangstoperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i 2019, jf. dog § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet – 1 fartøj.

Lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31 juli skal overholdes. Tilladelsen bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221kW eller derunder efter ansøgningstidspunktet får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

Det er ikke længere muligt, at ansøge om deltagelse i dette fiskeri. Ansøgningsfristen var 11. november 2020.

Læs mere om:

Flere Nyheder