Åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel)
17 sep 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse om åbning af fiskeri efter makrel for krogfartøjer (dørgemakrel):

I henhold til reguleringsbekendtgørelsens §120 stk. 2 åbnes der med virkning fra den 18. september 2020 for fiskeri af makrel for krogfartøjer (dørgemakrel), til hvilke der er udstedt en tilladelse.

Fiskeri af makrel for krogfartøjer i norsk økonomisk zone udenfor 12 sømil af basislinjerne er betinget af, at fartøjer er opført på licensliste nr. 3 ”adgang til norsk zone syd for 62°N – konsum under 200 brt.”

Når den disponible mængde på 460,7 tons er opfisket med 70 pct. svarende til 322,5 tons, træffes der efter høring af det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg afgørelse om, hvorvidt der skal indføres en regulering af fiskeriet.

Fartøjsejere, der ønsker at påbegynde fiskeri skal have indsendt ansøgning til Fiskeristyrelsen og modtaget tilladelse til fiskeri inden fiskeriet påbegyndes.

Ansøgning indsendes til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 17. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder