Enighed i EU om hjælp til Østersøen

Rådet og Parlamentet enige om aftale, der blandt andet skal reducere kapaciteten i Østersøen
af Claus Kirkegaard
29 sep 2020

Europa-Rådet og EU-Parlamentet har indgået et politisk kompromis om hasteforanstaltninger vedr. Østersøen på baggrund af det forslag om reduceret kapacitet, som EU-Kommissionen fremlagde efter Rådsmødet tilbage i oktober 2019. 

Hjælpeforanstaltningerne vedrører de medlemslande, som har udarbejdet en handlingsplan i henhold til Grundforordningen for flådesegmenter, der har fisket målrettet efter østlige østersøtorsk, vestlige østersøtorsk eller vestlige østersøsild og drejer sig om permanent ophør af fiskeriaktiviteter i overensstemmelsen med betingelserne i EHFF-pakken. Det vil sige ophugningsstøtte for at reducere flådekapaciteten i Østersøen.

Hjælpeforanstaltningerne gælder dog kun, hvis den nationale handlingsplan sætter specifikke mål for udtagning af kapacitet for de fartøjer, der fisker målrettet efter de pågældende arter. 

Aftalen indebærer derudover, at medlemslandene skal styrke overvågning og kontrol af fartøjer, som har bifangstkvoter af østlige Østersøtorsk eller egentlige kvoter for vestlige torsk eller sild.

EU-Parlamentets tyske ordfører på sagen, Niclas Herbst (PPE) glæder sig over aftalen.

- Det massive fald i fiskebestandene i Østersøen skyldtes ikke overfiskeri. Flere økologiske faktorer er ansvarlige for krisen. Derfor er det tydeligt, at EU nu hjælper de fiskere, der er berørt af situationen i Østersøen. Aftalen skal nu implementeres så hurtigt som muligt, lød det fra Niclas Herbst i en pressemeddelelse fra Europa-Parlamentet.

Europa-Rådet og EU-Parlamentet skal begge bekræfte aftalen over de næste uger.

Læs mere om:

Flere Nyheder