Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen orienterer om midlertidig lukkeområde i Skagerrak
17 sep 2020

I perioden fra og med torsdag den 18. september 2020 til og med onsdag den 8. oktober 2020 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet: 

  1. 57*49’6N og 010*29’2Ø 
  2. 58*01’0N og 010*18’9Ø 
  3. 58*02’5N og 010*26’0Ø 
  4. 4. 57*51’2N og 010*35’9Ø 

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber: 

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel. 
  • tejner 
  • kammuslineskraber 
  • hildingsgarn 

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse. 

Læs mere om:

Flere Nyheder