Ændring af vilkår for tobisfiskeri på rationsvilkår

Ugerationen på tobis for fiskeri på rationsvilkår bliver fra dags dato sat ned til 75 tons
19 apr 2021

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse angående tobisfiskeri på rationsvilkår i område 2:

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r skønnes opfisket med udgangen af indeværende kalenderuge, nedsættes kalenderugerationen i forvaltningsområde 2r til 75 tons med virkning fra mandag den 19. april.

Med virkning fra og med mandag den 26. april 2021, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r. Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 2r træder ligeledes i kraft fra og med mandag den 26. april 2021.

Reguleringsbekendtgørelsens § 152 stk. 3, kan med ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 19. april 2021 og er gældende til og med 31. juli 2021 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder