MSC-certificering for sild i den østlige Østersø suspenderes

Bestanden af sild i Østersøen er under pres, og det går ud over MSC-certificering
af Ivan Krarup Jensen
10 aug 2021

Fiskeriet af sild i Østersøen suspenderet fra MSC 15. september. Danmarks Fiskeriforening finder situationen dybt beklageligt, men den seneste bestandsvurdering kræver denne løsning

Fiskeriet efter sild i den østlige Østersø suspenderes fra bæredygtighedsordningen MSC. Suspenderingen træder i kraft 15. september. Herefter kan silden ikke længere sælges som MSC-certificeret eller bære det blå MSC-mærke, som ellers er forbrugerens garanti for, at fisk stammer fra et bæredygtigt fiskeri.

- Størstedelen af dansk fiskeri er MSC-certificeret, og det er fiskerne glade for. Derfor er det også dybt beklageligt, at MSC-certificeringen af sild i den østlige Østersø sættes på pause så kort tid efter, at det kom på plads, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening og fortsætter:

- Det er desværre ude af vores hænder. Fiskeriet har fulgt og fisket efter den rådgivning og de kvoter, der er kommet fra ICES, og forvaltningsplanen er ligeledes fulgt, men bestandsudviklingen er desværre negativ i år, og dermed lever fiskeriet ikke længere op til MSCs standarder, da gydebiomassen derved befinder sig under referencepunktet.

Dårlig bestandsvurdering

Bestandsvurderingen kom i sommer fra ICES (Det Internationale Havforskningsråd). Den viste, at sildebestanden i den østlige Østersø er inde i en negativ udvikling. Gydebiomassen er for lav i forhold til de biologiske referencepunkter fastlagt af ICES. Derfor anbefaler ICES, at kvoten reduceres for 2022 med 36% procent. En rådgivning som Danmarks Fiskeriforening mener går for vidt.

- Vi er helt enige i, at bestanden ikke har det godt, og det er en meget bekymrende udvikling. Men reduktionen er unødvendig drastisk. Silden er ikke i fare på grund af fiskeriet, forklarer Kim Kær Hansen. Der er mange andre faktorer i Østersøen, som rykker på balancen – herunder især udledninger og sælen

Fakta

MSC står for Marine Stewardship Council og er en uafhængig international mærkningsordning for miljøvenligt og bæredygtigt fiskeri.

Størstedelen af dansk fiskeri er MSC-certificeret. 

MSC-certificerede fisk bærer det blå MSC-mærke, så de er lette for forbrugeren at kende i supermarkedet. Flere supermarkeder kræver mærket for at komme ind på deres marked.

MSC stiller krav til tre overordnede principper:

  • Bestanden af fisk må ikke være overfisket, og har den været i nærheden heraf, skal den være på vej op
  • Fiskeriet må ikke ugenopretteligt beskadige økosystemet eller havmiljøet
  • Fiskeriet skal forvaltes effektivt, så bæredygtighed og økosystem sikres

Certificeringsprocessen er en åben og grundig proces, der tager 1-2 år

MSC skal tilbage

Uanset om man er uenig i bestandsvurderingen eller ej, så indebærer den, at silden ikke længere lever op til MSCs standard, da gydebiomassen er kommet under referencepunktet.

Sildefiskeriet i Østersøen har været MSC-certificeret siden 2020. Det var en stor og vigtig sejr for Danmarks Fiskeriforening at få det bæredygtige stempel til silden, som man desværre nu må sige farvel til. Derfor håber Danmarks Fiskeriforening også, at situationen vil vende.

Læs mere om:

Flere Nyheder