Ophævelse af MAF-kvartalsrationerne for tunge i Nordsøen samt tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Bilag 6 meddelelse nr. 71 om ophævelse af MAF-kvartalsrationerne for tunge i Nordsøen samt tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
13 dec 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. december 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af tunge i Nordsøen og tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte MAF-rationer for disse kvotearter jf. reguleringsbekendtgørelsens §159.

Tunge i Nordsøen

Med virkning fra 1. oktober 2021 ophæves den gældende kvartalsration. Der er således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri på MAF-vilkår.

Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Med virkning fra 1. oktober 2021 ophæves den gældende kvartalsration. Der er således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri på MAF-vilkår.

Læs mere om:

Flere Nyheder