Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen i 2022

Bilag 6 meddelelse nr. 5 – 2022 vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen i 2022
22 dec 2021

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra og med den 1. januar 2022 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

 1. Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.
 • Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.

Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.
Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 1. Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.
 • Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.

Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.

Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 • Med virkning fra den 1. januar 2022 til og med 30. juni 2022 indføres der en fangstrejseration på 30 tons brisling pr. fangstrejse. 
 1. Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.
 • Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.

  Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.
  Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 • Med virkning fra den 1. januar 2022 til og med 31. oktober 2022 indføres der en fangstrejseration på 30 tons sperling pr. fangstrejse.
 1. Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat.
 • For 1. kvartal 2022 afsættes indtil videre til industrifiskeriet i Nordsøen 1.000 tons af sildebifangstkvoten, og for industrifiskeriet i Skagerrak/Kattegat afsættes indtil videre 50 tons af sildebifangstkvoten. Mængderne administreres som fælles mængder. Skønnes de afsatte mængder opfisket inden udgangen af 1. kvartal, tages der stilling til om fiskeriet kan videreføres.
 1. Fiskeri af brisling i Vestlige Østersø (ICES-underområde 22-24).

Det er i 2022 ikke tilladt at udøve fiskeri efter brisling i Vestlige Østersø (ICES-underområde 22-24).

 1. Fiskeri af brisling i Østlige Østersø (ICES-underområde 25-32).

Fiskeri er forbudt i ICES-underområde 25 og 26 i perioden fra 1. maj til og med 31. august.

 • Fartøjer der fisker brisling i Østlige Østersø (ICES-underområde 25-32) bortset fra fartøjer, der fisker i henhold til tilladelse nr. 1205, må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.

  Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.
  Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grænser ikke.

Uanset ovennævnte, må fartøjer, der udøver fiskeri med slæbende redskaber med en maskestørrelse på mindre end 105 mm. helmaske og ved fiskeri med faststående redskaber med en maskestørrelse på mindre end 110 mm. helmaske, maksimalt have en bifangst af torsk på 10 pct. pr. landing.

 • Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af torsk i en enkelt landing overskrider 20 pct., må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets tilladelse licensliste nr. 99, 1000, 1200, 1201, 1202 og 1203 med tilsvarende fradrag af årsmængder.

Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke

Læs mere om:

Flere Nyheder