Et stop for muslingefiskeri i Østersøen er helt urimeligt og uden fagligt grundlag

Danmarks Fiskeriforening arbejder for at omstøde beslutning om stop for muslingefiskeri i Østersøen
af Helle Kristensen
26 feb 2021

I et bilag 6 fra Fiskeristyrelsen udsendt den 25. februar fremgår det, at lukkeperioden i Østersøen nu også sætter et stop for muslingefiskeriet. Reglerne på EU-niveau er blevet skærpet således, at alt fiskeri med aktive redskaber nu er forbudt i lukkeperioden. Herunder også fiskeri efter muslinger. Og det giver anledning til stor frustration for muslingefiskeriet i området.

Årsagen til et stop for muslingefiskeriet, er en tekstændring i den nye forordning. Her står det at det er forbudt at fiske, medmindre man fisker med specifikke passive redskaber. Den nye forordning skelner altså ikke til arter, hvor man i den gamle forordning specifikt knyttede fiskeforbuddet til torskekvoten.

Tidligere har muslingefiskeriet ikke været underlagt torskeforanstaltningerne, da muslingefiskeriet foregår i helt andre områder, end de områder hvor torsken gyder, ligesom de redskaber der bruges i muslingefiskeriet, ikke påvirker torskebestanden.

Yderligere kommer udmeldingen omkring et stop for muslingefiskeri med så ekstremt kort varsel, at man ikke giver fiskere og virksomheder en reel chance for at forberede sig på lovændringen.

Hos Danmarks fiskeriforening afsøger man nu mulighederne for at få omstødt beslutningen.

Direktør Kenn Skau Fischer fastslår, at den nye ændring er helt urimelig og særligt med udgangspunkt i, at der intet fagligt grundlag er for at stoppe fiskeri efter muslinger i området.

Flere Nyheder