Prehn arbejder stenhårdt på forbud mod brug af kædemåtter i dansk farvand

Rasmus Prehn forsikrer at myndighederne arbejder ihærdigt på at løse udfordringerne med kædemåtter og afskrivningsfinter
af Helle Kristensen
22 jan 2021

- Kære Allan Christensen – og andre bekymrede fiskere...


Jeg har læst dit indlæg i NordsøPosten og har nu undersøgt sagen nærmere. Jeg deler din bekymring om det bomtrawlsfiskeri, som foregår i Nordsøen og Skagerrak. Derfor arbejder jeg stenhårdt for, at vi straks kan få forbudt brugen af kædemåtter i både Skagerrak og Nordsøen.

Sådan indleder Rasmus Prehn et debatindlæg i Nordsøposten. Her italesætter han den problemstilling, som nordjyske fiskere længe har været frustrerede over: At udenlandske bomtrawlere benytter kædemåtter, når de fisker i Nordsøen og Skagerak.

Rasmus Prehns svar kommer som en opfølgning på et debatindlæg skrevet af fisker Allan Christensen. Allan Christensen gør i sit debatindlæg ikke blot de danske politikere opmærksomme på problemstillingen med bomtrawlere, der fisker med kædemåtter. Han undrer sig også over, hvordan 15-20 store udenlandske fartøjer med 5-6 besætningsmedlemmer kan drive et rentabelt fiskeri med en samlet kvote på 2500 tons. Hvordan kan det hænge sammen?

- Hvordan kan 15-20 hollandske bomtrawlere fiske i Skagerrak i 4-5 måneder og kun fiske 2500 tons rødspætter og stadigvæk drive et rentabelt fiskeri, siden de kommer tilbage år efter år? Det kan kun lade sig gøre ved at hvidvaske fisk fanget i Skagerrak med fisk fra Nordsøen, skriver Allan Christensen i sit opråb.

Til dette svarer Rasmus Prehn, at man allerede har styrket kontrolindsatsen, men at man arbejder med yderligere tiltag, der skal sikre at det ikke er muligt at lave "afskrivningsfinden", som han kalder det.

- Lige nu arbejdes der også på at styrke kontrollen yderligere ved at gennemføre regler om fleksible kontrolpunkter til søs. Det ville give fiskerikontrollen mulighed for at kalde fartøjer, der ønsker at krydse grænsen mellem Nordsøen og Skagerrak, til kontrol på et bestemt punkt. På den måde vil det for eksempel bedre kunne kontrolleres, om fangster også er afskrevet korrekt. Reglerne forventes vedtaget 1. juli 2021. Med sådanne fleksible kontrolpunkter til søs bliver det betydeligt sværere at lave ”afskrivningsfinten, lyder det i Rasmus Prehns svar.

 

Hele debatindlægget kan læses her: 

Debatindlæg fra Rasmus Prehn i NordsøPosten

Debatindlægget fra Allan Christensen findes her: https://nordsoeposten.dk/allan-christensen/

Læs mere om:

Flere Nyheder