Ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Bilag 6 om ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
af Louise Svane Pedersen
09 jul 2021

Bilag 6 nr. 46

Med virkning fra og med den 12. juli 2020 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

Fiskeri af brisling i Nordsøen.

Fartøjer, der fisker brisling i Nordsøen må maksimalt have 30% bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40%, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Der indføres et fixpunkt for udnyttelsen af sildebifangstkvoten i Nordsøen (HER/4CXB7D) på 4.000 tons. Når fixpunktet på de 4.000 tons foretages der en vurdering af om bifangstprocenterne skal justeres.

Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

Fartøjer, der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 35 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 45%, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Fiskeri af sperling i Skagerrak og Nordsøen

Fartøjer, der fisker sperling i Skagerrak og/eller Nordsøen må maksimalt have 30% bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40%, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

Der indføres et fixpunkt for udnyttelsen af sildebifangstkvoten i Nordsøen (HER/4CXB7D) på 4.000 tons. Når fixpunktet på de 4.000 tons foretages der en vurdering af om bifangstprocenterne skal justeres.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. juli 2021 og er gældende indtil videre med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder