Bilag 6 nr. 43 Ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri

Bilag 6 nr. 43 om ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak forvaltningsområde 1r, 3r og 4.
30 jun 2021

Med virkning fra og med 30. juni 2021 kan fartøjsejere, hvis fartøj er i besiddelse af licensliste nr. 1138 (IOK-årsmængder af tobis) på fangstrejser efter tobis, medbringe redskaber med en maskestørrelse på 16 mm og derover til fangst af brisling og sperling.

På fangstrejser, hvor der medbringes redskaber til fangst af både tobis og brisling eller sperling, må der kun udøves fiskeri med ét af de to redskaber, således, at der på hele fangstrejsen kun udøves fiskeri med redskaber med en maskestørrelse på under 16 mm til fiskeri af tobis eller med redskaber med en maskestørrelse på 16 mm og derover til fangst af enten brisling eller sperling.

Muligheden for at medbringe redskaber med en maskestørrelse på mindre end 16 mm til fangst af tobis og redskaber med en maskestørrelse på 16 mm. og derover til fangst af brisling eller sperling bortfalder den 31. juli 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. juni 2021 og er gældende til og med 31. juli 2021 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder