Nye skærpede kvotekoncentrationsregler

Fra 1. juli 2021 skal kvoteejere indberette økonomiske mellemværende over 5 millioner kroner
01 jul 2021

Personer og selskaber med ejerskab af FKA- eller IOK-kvoter vil fra den 1. juli 2021 have pligt til at indberette økonomiske mellemværender i form af lån, samt kaution- og sikkerhedsstillelse til Fiskeristyrelsen. Indberetningspligten gælder uanset om modparten ejer FKA- eller IOK-kvoter eller ej.

Indberetningspligten gælder for økonomiske mellemværender, som enkeltvis eller tilsammen, udgør mere end 5 mio. kr.

På baggrund af indberetningen bliver långiver tilskrevet såkaldte B-kvoter, baseret på værdien af låntagers kvoteandele. En B-kvote er en fiktiv kvoteandel. B-kvoten svarer til, hvad et lån af en given størrelse kan omsættes til af kvoteandele, når lånet anses for at være brugt til køb af fiskekvoter. B-kvoter tæller således med i långivers kvotekoncentration. Den samlede kvotekoncentration, bestående af kvoteandele og tilskrevne B-kvoter, skal overholde de gældende kvotekoncentrationslofter, som fremgår af Reguleringsbekendtgørelsen. 

Frister for indberetning
Fristen for indberetning af eksisterende lån på ikrafttrædelsesdagen er seks måneder, dvs. senest 31. december 2021. Økonomiske mellemværender, som indgås efter den 1. juli 2021, skal indberettes senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

Indberetning af økonomiske mellemværender foretages via Fiskeristyrelsens hjemmeside. På indberetningssiden kan man finde en nærmere beskrivelse og vejledning til selve indberetningen.

Offentliggørelse af B-kvoter
Fiskeristyrelsens offentlige register over ejerskab af danske IOK- og FKA-kvoter bliver udvidet til også at omfatte tilskrevne B-kvoter. Den enkelte fisker får dermed mulighed for til enhver tid at kunne få et overblik over egen kvotekoncentration, herunder kvoteandele og tilskrevne B-kvoter. Fiskeren får dermed bedre mulighed for at overholde reglerne om kvotekoncentration samtidig med, at Fiskeristyrelsen med denne løsning imødekommer det generelle ønske om gennemsigtighed i oplysninger om både ejerskab og finansiering af kvoteandele.

Her kan du indberette økonomiske mellemværender (under Kvotefinans)

Her kan du simulere B-kvoter på baggrund af et økonomisk mellemværende

Flere Nyheder