Ændring af vilkår for rationsfiskeri af sperling i Skagerrak

Ekstra mængde sperling afsat til rationsfiskeri i Skagerrak
af Claus Kirkegaard
11 maj 2021

Fiskeristyrelsen oplyser følgende i en Bilag-6 meddelelse:

Da den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 141 stk. 2 nr. 2 afsatte mænge af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen og Skagerrak på 10.000 tons skønnes nært opfisket, afsættes der 800 tons sperling til rationsfiskeri i Skagerrak.

Fiskeri af sperling på rationsvilkår i Skagerrak 3AN ICES-område 3AN

Inden for den afsatte mængde på 800 tons sperling, indføres der med virkning fra den 17. maj 2021 en kalenderugeration på 50 tons.

Fiskeriet er betinget af, at fartøjsejeren har fået udstedt en tilladelse til rationsfiskeri af sperling i Skagerrak ICES-område 3AN. I tilladelsesperioden må der med fartøjet ikke udøves fiskeri uden for Skagerrak ICES-område 3AN.

Ansøgning

Ansøgning om tilladelse til fiskeri af sperling i Skagerrak på rationsvilkår indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6.

Meddelslen træder i kraft den 11. maj 2021 og er gældende til og med 31. oktober 2021 med mindre andet meddeles.

Flere Nyheder