Bilag 6: Afsat mængde sild til rationsfiskeri i østlig Østersø er opfisket

Fra og med fredag d. 5. marts er det forbudt at fiske efter sild i østlige Østersø på kystfisker rationsvilkår
af Claus Kirkegaard
04 mar 2021

Fiskeristyrelsen oplyser følgende i en Bilag 6-meddelelse:

Idet den afsatte mængde af sild til kystfisker-rationsfiskeri skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sild i østlige Østersø (3D-R30) på kystfisker-rationsfiskeri vilkår med virkning fra og med fredag den 5. marts 2021.

Forbud mod at medbringe og lande sild fra østlige Østersø (3D-R30) fisket på kystfisker-rations vilkår træder i kraft med virkning fra og med lørdag den 6. marts 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. marts 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder