Bilag 6 nr. 22 - Ændring af MAF-reguleringen for torsk i Nordsøen og Skagerrak

Jævnfør §155, stk. 2, i reguleringsbekendtgørelsen ændres reguleringen for MAF-fartøjer i Nordsøen og Skagerak
24 mar 2021

Jævnfør §155, stk. 2, i reguleringsbekendtgørelsen ændres reguleringen for MAF-fartøjer for fiskeri af torsk i Nordsøen og torsk i Skagerrak.

Torsk i Nordsøen

Fra den 25. marts 2021, kan ejere af MAF-fartøjer med en længde overalt på under 24 meter, der har landet mere end 90 pct. af den indeværende perioderation, eller har mindre end 1.000 kg. tilbage af indeværende perioderation, efter ansøgning opnå tilladelse til, hvis der resterer mindre end 15 dage af perioderationen, at påbegynde fiskeriet på næste perioderations mængde.

Ovennævnte er dog ikke gældende for fiskeri i 4. kvartal.

Torsk i Skagerrak

Fra den 25. marts 2021, kan ejere af MAF-fartøjer med en længde overalt på under 24 meter, der har landet mere end 90 pct. af den indeværende perioderation, eller har mindre end 500 kg. tilbage af indeværende perioderation, efter ansøgning opnå tilladelse til, hvis der resterer mindre end 15 dage af perioderationen, at påbegynde fiskeriet på næste perioderations mængde.

Ovennævnte er dog ikke gældende for fiskeri i 4. kvartal.

Ansøgning om tilladelse til at påbegynde fiskeri på næste perioderations mængde, skal inden fiskeriet påbegyndes indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 25. marts 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder