Forbud mod rationsfiskeri på brisling i Østersøen

Bilag 6 om opfiskning af afsat mængde til kystfisker-rationsfiskeri af brisling i Østersøen
af Claus Kirkegaard
02 mar 2021

Fiskeristyrelsen oplyser følgende i en Bilag 6-meddelelse:

Idet den afsatte mængde af brisling til kystfisker-rationsfiskeri skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af brisling i Østersøen (3BCD-C) på kystfisker-rationsfiskeri vilkår med virkning fra og med onsdag den 3. marts 2021.

Forbud mod at medbringe og lande brisling fra Østersøen (3BCD-C) fisket på kystfisker-rations vilkår træder i kraft med virkning fra og med torsdag den 4. marts 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 2. marts 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Flere Nyheder