Genåbning af MAF-rationsfiskeri af torsk i Nordsøen

Fiskeristyrelsen oplyser i en Bilag 6-meddelelse om genåbning af MAF-rationsfiskeri af torsk i Nordsøen fra 1. april
af Claus Kirkegaard
29 mar 2021

Med virkning fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder af torsk i Nordsøen fisket på MAF-rationsvilkår pr. kvartal:

  • Fartøjer under 6 meter - 2.625 kg
  • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter - 5.250 kg
  • Fartøjer på 9 meter og derover - 8.250 kg

Jf. § 155 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 29. marts 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder