Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen oplyser i en Bilag 6-meddelelse om midlertidig lukning for fiskeri i et område i Skagerrak
af Claus Kirkegaard
29 mar 2021

I perioden fra og med tirsdag den 30. marts 2021 til og med tirsdag den 20. april 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 07’5 N  010° 10’5 Ø
  2. 58° 07’6 N  010° 23’4 Ø
  3. 58° 01’6 N  010° 36’7 Ø
  4. 58° 01’5 N  010° 22’8 Ø
  5. 58° 03’4 N  010° 20’2 Ø
  6. 58° 03’5 N  010° 11’3 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
  • tejner
  • kammuslineskraber 
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 30. marts 2021.

Læs mere om:

Flere Nyheder