RTC-område i norsk zone

For at beskytte fiskeyngel og ungfisk er et område i Midtbanken Nord i norsk zone lukket for fiskeri
af Claus Kirkegaard
12 mar 2021

Det norske Fiskeridirektoratet oplyser, at der fra d. 13. marts til og med d. 19. marts er forbud mod fiskeri med trawl og snurrevod i et område i Midtbanken Nord i norsk zone afgrænset af følgende positioner:

  1. Nord 57 grader 29,3 minutter Øst 007 grader 57,0 minutter
  2. Nord 57 grader 35,0 minutter Øst 007 grader 46,7 minutter
  3. Nord 57 grader 35,0 minutter Øst 006 grader 54,0 minutter
  4. Nord 57 grader 29,3 minutter Øst 006 grader 53,9 minutter

 

Undtagelser

Det er fortsat tilladt at fiske efter sild, makrel og hestemakrel med pelagisk trawl og drivgarn i det angivne område.

Det er ligeledes tilladt at fiske med tejner og muslingeskraber i området. 

Der er også tilladt at fiske med garn med maskestørrelse, der er tilladt til direkte fiskeri efter torsk, kuller, sej og hvilling. Lige som det er tilladt at fiske med rejetrawl, hvis der er installeret sorteringsrist i trawlen, og der ikke er monteret opsamlingspose.

Læs mere om:

Flere Nyheder