Ophævelse af MAF-kvartalsrationerne for rødspætte i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Bilag 6 meddelelse nr. 66 om ophævelse af MAF-kvartalsrationerne for rødspætte i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne
16 nov 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 16. november 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Idet det skønnes, at de til MAF-rationsfiskeri afsatte mængder af rødspætte i Nordsøen, rødspætte i Skagerrak, rødspætte i Kattegat samt rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne ikke kan opfiskes med de nuværende rationsmængder, ophæves de fastsatte MAF-rationer for disse kvotearter jf. reguleringsbekendtgørelsens §159.

Rødspætte i Nordsøen

Med virkning fra 1. oktober 2021 ophæves den gældende kvartalsration. Der er således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri på MAF-vilkår.

Rødspætte i Skagerrak

Med virkning fra 1. oktober 2021 ophæves den gældende kvartalsration. Der er således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri på MAF-vilkår.

Rødspætte i Kattegat

Med virkning fra 1. oktober 2021 ophæves den gældende kvartalsration. Der er således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri på MAF-vilkår.

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Med virkning fra 1. oktober 2021 ophæves den gældende kvartalsration. Der er således ingen mængdemæssige begrænsninger for fiskeri på MAF-vilkår”.

Læs mere om:

Flere Nyheder