SF vil udfase bundtrawl

Anført af formand Pia Olsen Dyhr stempler SF for alvor ind i debatten om Havplanen med et ønske om at udfase bundtrawl i dansk fiskeri
af Rasmus Sproegel
01 aug 2021

På en af sommerens allersidste dage havde partiformand Pia Olsen Dyhr og Fiskeriordfører Rasmus Nordqvist, begge fra SF, sat en forsamling af lokale fiskere fra Gilleleje i stævne på havnen i Helsingør. Ud over de lokale fiskere var også formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen og Søren Jacobsen, der er formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, til stede. Anledningen for stævnet på havnen var, at SF skulle præsentere deres krav til en af efterårets store fiskeripolitiske sager: Havplanen og Havstrategidirektivet.

Til tider anklages politikere for at tale med uld i munden, hvilket dog ikke var tilfældet her. De to politikeres ønske til den forestående proces i forbindelse med  Havstrategidirektivet og Havplanen var ikke til at misforstå: Fiskeri med bundtrawl skal udfases i dansk fiskeri.

SF vil lade timingen være op til forhandling. Dog skal kystnært fiskeri med trawl forbydes med det samme. Det skal forstås som fiskeri inden for 1 sømil, og fiskeri, hvor der er mindre end 10 meter til bunden. Om forslaget siger Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse:

- Trawlfiskeri flår havbunden op og ødelægger alt liv på sin vej. Det er grundlæggende en absurd idé. Tænk, hvis vi plyndrede en skov for vilde dyr ved at spænde et trawl på en traktor. Ødelæggelserne ville være åbenlyse, og vi ville aldrig acceptere det. Vi skal sætte en stopper for den samme type ødelæggelser under havets overflade.

Derudover peger man i SF på, at et trawlforbud både vil sikre bedre fiskerimuligheder på sigt samt mindske udledningen af CO2.

I Danmarks Fiskeriforening ryster man bekymret på hovedet over SF’s udmelding:

- Det er skræmmende, at man i dansk politik i dette århundrede kan slippe afsted med sådanne udokumenterede påstande for at vinde politisk tække. Trawlfiskeri anvendes i dansk fiskeri typisk på sand- og mudderbund. Hvad mon man ødelægger der? Det er meget frustrerende, at SF dæmoniserer trawlfiskeriet, og giver trawlfiskeriet skylden for at smadre både natur og klima, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Fiskeriet forudser en katastrofe

Såfremt SF får kommer til at bestemme, og forslaget bliver til virkelighed, forudser formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, en katastrofe for dansk fiskeri og for de mange havne, der er afhængige af de fisk, der landes af danske trawlere.

- Det her forslag vil være helt ødelæggende for dansk fiskeri. 80-90 procent af de fisk, der landes i Danmark, kommer fra trawlfiskeriet. Det er rygraden i dansk fiskeri. Hvis det forbydes, står vi tilbage med et massivt tab af arbejdspladser i Vandkantsdanmark. Det er set med mine øjne den helt forkerte vej og helt uforeneligt med tanken om at skabe et Danmark i bedre balance, siger Svend-Erik Andersen.

I Danmarks Fiskeriforening ærgrer man sig over den manglende dialog og den populistiske retorik. Derfor opfordrer formand Svend-Erik Andersen SF til at vende skråen en ekstra gang og gå i dialog med erhvervet om at finde løsninger, der både sikrer bedre beskyttelse af havmiljøet og giver mulighed for, at dansk fiskeri fortsat kan udvikle sig og bidrage til beskæftigelsen i Vandkantsdanmark.

- Vi vil gerne tage ansvar for havmiljøet. Derfor har vi eksempelvis i samarbejde med DN foreslået at frede 10 procent af havområdet omkring Danmark. Det viser, det er muligt at passe bedre på havmiljøet uden at det rammer dansk fiskeri unødvendigt hårdt. Vi mener, at SF bør kigge i den retning og søge de svære kompromisser og lægge de populistiske paroler på hylden, afslutter Svend-Erik Andersen.

Det er fortsat uklart, hvordan den politiske proces i forbindelse med Havplanen og Havstrategien kommer til at forløbe. Dog står det klart, at der er meget på spil for dansk fiskeri, og derfor kommer Fiskeritidende til at følge sagen tæt i den kommende tid.

Flere Nyheder