Bilag 6: Ændring af vilkår for FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat

Fra næste uge må der landes 2.000 kg. kuller pr. uge fra Skagerrak og Kattegat for FKA rationsfiskere
af Claus Kirkegaard
08 apr 2022

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse:

Med virkning fra mandag den 11. april 2022, er det tilladt for ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår, at fiske, medbringe og lande i alt 2.000 kg. kuller pr. kalenderuge.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 8. april 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder