Deltag i forsøgsfiskeri i Østersøen

Der er nu mulighed for at deltage i forsøgsfiskeri i vestlige Østersø
af Claus Kirkegaard
07 apr 2022

Erhvervsfiskefartøjer med A-licens kan nu ansøge om at deltage i forsøgsfiskeri i den vestlige Østersø i og uden for lukkeperioden. Det skriver Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

DTU Aqua vil gennemføre et videnskabeligt forsøgsfiskeri i samarbejde med lokale fiskere. Forsøgets formål er at gennemføre et forsøgsfiskeri efter hhv. tobis eller rødspætter i den vestlige Østersø med minimal bifangst af torsk i lukkeperioden.

For at deltage i forsøget er man forpligtet til at have CCTV-kameraer installeret ombord i hele den periode, man fisker i den vestlige Østersø, dvs. også uden for lukkeperioden.

Projektet åbner samtidig op for muligheden for at anvende redskaber med højere selektivitet som SELTRA 300, roofless eller diamantåbning.  Der er allerede fundet 4 deltagende fartøjer, men da projektet kan rumme yderligere 2 fartøjer, udbydes disse pladser nu.

De deltagende fartøjer skal selv sørge for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet i form af egen kvote til de pågældende arter eller alternativt, at leje sig på plads efterfølgende. Kameraer, installation og transmissionsudgifter betales af projektet.

Ansøgningsskema til forsøgsfiskeriet kan findes her

Ansøgningsfristen er 19. april 2022. Ved eventuelle spørgsmål, kontakt Marie Storr-Paulsen, DTU Aqua, på telefon 30504210.

Krav til deltagende fartøjer

  • Forsøgsperioden er fra den 25. april 2022 til 31. december 2022.
  • Forsøget skal udføres med enten et mere selektivt redskab (som SELTRA 300 /roofless/ diamantåbning) eller et af de i forvejen godkendte redskaber i området. Det er fiskeren selv, der stiller redskaber til rådighed.
  • Hvert fartøj får monteret CCTV kameraer, der skal være tændt fra fiskeriets/projekt start til og med den 31. december 2022, så længe der fiskes i østersøområdet. Det er projektet, der betaler for kameraerne samt installation af disse.
  • Fartøjerne skal følge de aftaler, der er indgået med DTU Aqua og Fiskeristyrelsen, samt den tilladelse, der bliver udstedt til det deltagende fartøj.
  • Fartøjerne skal følge den af DTU Aqua udarbejdede forsøgsprotokol (bilag 1).
  • Fartøjerne sørger selv for at dække eventuelle bifangster under fiskeriet ved selv at have kvote til de pågældende arter eller leje sig på plads efterfølgende.

Læs mere om:

Flere Nyheder