Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Udsendelse af straksregulering nr. 13-2022 om RTC lukning i den danske del af Skagerrak på baggrund af RTC prøve DNK2242
06 dec 2022

I perioden fra og med onsdag den 07. december 2022 til og med tirsdag den 27. december 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Nordsøen, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 58° 01’5 N  010° 07’9 Ø
  • 58° 03’6 N  010° 16’5 Ø
  • 57° 54’6 N  010° 24’7 Ø
  • 57° 52’6 N  010° 16’1 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau, jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

 

Denne meddelelse er udstedt i medfør af § 17 i bekendtgørelse nr. 1373 af 30. september 2022 om regulering af fiskeriet , jf. bilag 4 og træder i kraft med virkning fra den 07. december  2022 og gælder til og med den 27. december 2022.

Flere Nyheder