Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Bilag 6 nr. 9 – 2022 Midlertidig lukning af et område i Skagerrak, jf. RTC prøve nr. DK2202
10 jan 2022

I perioden fra og med tirsdag den 11. januar 2022 til og med mandag den 31. januar 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 57° 57’3 N                     009° 59’7 Ø
  • 57° 57’3 N                     010° 10’8 Ø
  • 57° 48’9 N                     010° 10’8 Ø
  • 57° 48’9 N                     009° 59’7 Ø     

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december2021, § 2, jf. bilag 6,  og træder i kraft med virkning fra den 11. januar 2022.

Læs mere om:

Flere Nyheder