Bilag 6 - Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Bilag 6 nr. 46 - Rettelse af slutdato for midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2233
01 aug 2022

I perioden fra og med lørdag den 30. juli 2022 til og med fredag den 19. august 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 57° 48’9 N  010° 05’6 Ø
  2. 57° 54’2 N  010° 16’3 Ø
  3. 57° 51’5 N  010° 31’2 Ø
  4. 57° 48’3 N  010° 25’4 Ø
  5. 57° 49’7 N  010° 18’8 Ø
  6. 57° 46’7 N  010° 13’1 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft med virkning fra den 30. juli 2022.

Læs mere om:

Flere Nyheder