Bilag 6: Ændring af regler om vilkår for fiskeri kulmule i norsk zone i Nordsøen

Bilag 6 nr. 35 - 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B
24 maj 2022

Med virkning fra tirsdag den 24. maj 2022, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 12.000 kg. kulmule pr. halve kalendermåned fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Den gældende ration pr. halve kalendermåned kan overskrides med op til 10 pct.

Såfremt den gældende ration pr. halve kalendermåned overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode.

Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri.

Uanset reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 2, kan fartøjer, der har landet halvmånedsrationen, påbegynde fiskeri på den kommende halvmånedsrationsmængde, dog vil kulmule, der landes i en given rationsperiode, afskrives denne periodes ration jf. reguleringsbekendtgørelsens § 156, stk. 1.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 24. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder