Bilag 6: Ændring af vilkår for FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat samt tunge i Nordsøen

Bilag-6 meddelelse om kullerfiskeri i Skagerrak og Kattegat samt tungefiskeri i Nordsøen
af Claus Kirkegaard
12 maj 2022

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om ændring af vilkår for FKA-rationsfiskeri af kuller i Skagerrak og Kattegat samt tunge i Nordsøen:

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 12. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Kullerfiskeri i Skagerrak og Kattegat
Med virkning fra mandag den 16. maj 2022, er det tilladt for ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter kuller i Skagerrak og Kattegat på FKA-rationsvilkår, at fiske, medbringe og lande i alt 1.500 kg. kuller pr. kalenderuge.

Tungefiskeri i Nordsøen
Med virkning fra den 16. maj 2022, er det tilladt for ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter tunge i Nordsøen at fiske, medbringe og lande i alt 1.250 kg. tunge pr. halve kalendermåned.

Flere Nyheder