Bilag 6: Ændring af vilkår for tobisfiskeri på rationsvilkår

Tildelte mængder tobis på rationsvilkår i område 2r og 3r kan nu landes frem til 30. juni
af Claus Kirkegaard
25 maj 2022

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse om ændring af vilkår for tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 2r og 3r:

Med virkning fra den 25. maj 2022, ændres vilkårene for fiskeri af tobis i tobisforvaltningsområde 2r og 3r (EU-zone) for de fartøjer, hvis ejere har modtaget tilladelse til fiskeri af i alt 105 tons tobis i tobisforvaltningsområde 2r og 16 tons i tobisforvaltningsområde 3r, således at de tildelte mængder kan fiskes, medbringes og landes til og med 30. juni 2022.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 25.  maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

 

Flere Nyheder