Bilag 6: Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen meddeler om midlertidig lukning af område i Skagerrak pga for mange ungfisk
af Claus Kirkegaard
01 mar 2022

I perioden fra og med tirsdag den 1. marts 2022 til og med tirsdag den 22. marts 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58° 00’7 N  010° 14’0 Ø
  2. 57° 57’7 N  010° 22’8 Ø
  3. 57° 49’7 N  010° 14’7 Ø
  4. 57° 52’3 N  010° 06’1 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2022.

Flere Nyheder