Bilag 6 - ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter

Bilag 6 meddelelse nr. 52 – 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat i 2022
02 sep 2022

Med virkning fra og med den 2. september 2022 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

1. Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.

 • Fartøjer, der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen, må maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.
 • Hvis denne bifangstgrænse overskrides på to på hinanden følgende landinger, eller tre gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.
 • Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

2. Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

 • Fartøjer, der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.
 • Hvis denne bifangstgrænse overskrides på to på hinanden følgende landinger, eller tre gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.
 • Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.
 • Når den afsatte mængde på 344 tons af sild til bifangst i fiskerier med en maskestørrelse på 31 mm. og derunder er opfisket, lukkes der for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

3. Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.

 • Fartøjer, der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Særlig tilladelse til fiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing.
 • Hvis denne bifangstgrænse overskrides på to på hinanden følgende landinger, eller tre gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing.
 • Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.
 • Når den afsatte mængde på 344 tons af sild til bifangst i fiskerier med en maskestørrelse på 31 mm. og derunder er opfisket, lukkes der for fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.

 

Læs mere om:

Flere Nyheder